» O pořadatelských sdruženích

Zde můžete nahlédnout do stručných prezentačních vizitek sdružení pořádajících pro Vás projekt PLZEŇ 1945.

image

» KVH Tommy & Yankee o.s.

image

Sdružení KVH Tommy & Yankee o.s. se sídlem v Plzni se zabývá vojenskou historií v letech druhé světové války s hlavním zaměřením na západní spojenecké jednotky. Páteř našeho klubu tvoří dvě samostatné sekce, jedna se zaměřením na britskou a druhá na americkou armádu. Ze zájmu o danou věc se pokoušíme veřejnosti co nejvěrněji přiblížit dobový život a poměry spojeneckých vojáků během jednoho z nejzuřivějších válečných konfliktů, co kdy lidstvo potkalo. V tehdejších uniformách se členové britské i americké sekce klubu pokoušejí ve všech směrech věrně ztvárňovat příslušníky vybraných spojeneckých jednotek v daném období války pomocí takzvané „Living history – oživlé historie“...

»» Více informací o sdružení

» KVH 26th Infantry Division U.S. Army

image

Klub 26. pěší divize US Army (KVH 26th Infantry Division U.S. ARMY) vznikl v roce 2004. Je součástí celosvětové asociace klubů 26. pěší divize a v dnešní době má již přes 30 členů a mnoho kusů dobové vojenské techniky (Jeepy Willys, Dodge, nákladní auta GMC a také lehký kolový transportér M8 Greyhound). Převážnou část členské základny klubu tvoří členové bývalého klub 94. pěší divize, který vznikl již v 90. letech, a proto má sdružení a jeho členové v odvětví vojenské historie a pořádání různých akcí bohaté zkušenosti...

»» Více informací o sdružení

» Pilsen Liberation - May 1945 o.s.

image

Občanské sdružení PILSEN LIBERATION – MAY 1945 (dále jen „PLM1945“) vzniklo v roce 2007 na základě předchozí neoficiální spolupráce jeho členů, která započala v roce 2005 účastí na oslavách osvobození města Cheb. PLM1945 sdružuje sběratele historických militarií, vojenské techniky a zájemce o vojenskou historii, zejména o období druhé světové války a osvobození západních Čech. Jeho členové při svých akcích kladou maximální důraz na autenticitu výstroje, výzbroje i techniky...

»» Více informací o sdružení

» KVH 4th Armored Division U.S. Army o.s.

image

Klub představuje vojenskou jednotku armády Spojených států z období 2. světové války, konkrétně 25th Cavalry Reconnaissnce Squadron 4th Armored Division. Pořádáme nebo se spoluúčastníme na akcích spojených s působením armády USA v Evropě v letech 1935 - 45....

»» Více informací o sdružení

» Patton Memorial Pilsen

image

Patton Memorial Pilsen (PMP) je prvním památníkem - muzeem americké armády 1945 v České republice, založeným 6. května 2005 u příležitosti 60. výročí osvobození města Plzně, jihozápadních Čech americkou armádou a ukončení II. světové války v Evropě. Podstatnou část muzea tvoří více než 1500 vystavených exponátů převážně ze sbírek soukromých sběratelů a spoluzakladatelů muzea Milana Jíši a Ivana Rollingera...

»» Více informací o muzeu


Zpět nahoru

AktuálněVýběr jazyka